Strona główna
O firmie
Usługi
Produkty
Praca
Kontakt
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
  • Opracowanie celów i planu projektu
  • Planowanie eksperymentu badawczego w oparciu wytyczne ICH Q8 dotyczące rozwoju produktów leczniczych - opublikowane przez FDA w postaci Wytycznych dla przemysłu farmaceutycznego.
  • Powołanie kierownika projektu
  • Opracowanie harmonogramu prac w projekcie i kontrola jego realizacji
  • Pełna analiza statystyczna wyników badań
  • Opracowanie sprawozdań cząstkowych i raportu końcowego