Strona główna
O firmie
Usługi
Produkty
Praca
Kontakt
MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTOW LECZNICZYCH
 • Opracowanie i nadzór nad systemem
 • Procedury systemowe i instrukcje określające Bezpieczeństwo Stosowania Produktów
  • Powołanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo farmakoterapii
  • Określenie zasad prowadzenia baz danych i administrowania nimi
  • Walidacja (utrzymanie) systemu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii
  • Zbieranie, przetwarzanie, zgłaszanie do organów władz pojedynczych przypadków działań niepożądanych pochodzących z różnych źródeł oraz ich analiza, uzyskiwanie dodatkowych informacji i wykrywanie duplikatów zgłoszeń
  • Przegląd literatury medycznej pod kątem informacji o potencjalnych działaniach niepożądanych
 • Przesyłanie zakodowanych zgłoszeń w systemie EudraVigilance
 • Zgłaszanie pilnych zmian w drukach informacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa
 • Przygotowanie komunikatów do fachowych pracowników opieki zdrowotnej oraz kierowanych do publicznej wiadomości
 • Opracowywanie i składanie do organu kontroli leków okresowych raportów o bezpieczeństwie i oceny eksperta klinicznego
 • Opracowywanie raportów rocznych o bezpieczeństwie
 • Udzielanie informacji na temat bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony organów kontroli leków i komitetu CHMP oraz spełnianie zaleceń
 • Przygotowanie oceny stosunku korzyści do ryzyka i planu zarządzania ryzykiem
 • Przechowywanie, archiwizacja i zabezpieczenie przed zniszczeniem dokumentacji systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
 • Prowadzenie baz danych i administrowanie nimi
 • Zapewnienie możliwości rejestrowania zgłaszanych działań niepożądanych 24h/dobę