Strona główna
O firmie
Usługi
Produkty
Praca
Kontakt
DOKUMENTACJA I ZGŁOSZENIE
  • Zgłoszenie kosmetyku do bazy poprzez "Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych" - Cosmetic Products Notification Portal – CPNP wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych
  • głoszenie kosmetyku Zgodnie z ww. przepisami w okresie przejściowym – od 11 stycznia 2012 r. do 11 lipca 2013 r. możliwe jest zgłaszanie kosmetyków zgodnie z dotychczasowymi zasadami określonymi w ustawie o kosmetykach lub według wymagań rozporządzenia 1223/2009
    • Formularz przekazania danych o kosmetyku do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu
    • Formularz przekazania danych o przypadku zachorowania spowodowanego użyciem kosmetyku do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu
  • Ocena kosmetyku pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi i UE